top of page

Uygulama

Bu aşamada İmar Planları yapılır, son hale getirilir. Uzlaşma görüşmeleri sonucunda imzalar atılır. Uzlaşma sağlanamayan hak sahipleri belirlenerek kamulaştırma vb. alternatif yollara başvurulur. İlgili tapu işlemleri dikkatle ve hukuki danışmanlar yardımıyla takip edilir.

kentsel dönüşüm sözleşme
Uzlaşma

 

- Muvafakat senedinin hazırlanması

- Hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin gerçekleştirlmesi

- Hak sahiplerine muvafakat sözleşmelerinin imzalatılması

- Uzlaşmayan hak sahipleri ile ilgili "Uzlaşmama Tutanaklarının" hazırlanması

- Uzlaşma sağlanamaması durumunda kamulaştırılması gereken taşınmazların belirlenmesi ve kamulaştırma işlemlerinin başlatılması

- Mülkiyet devirlerinin yapılması ve gerekli tapu işlemlerinin yürütülmesi.

 

bottom of page