Uygulama

Bu aşamada İmar Planları yapılır, son hale getirilir. Uzlaşma görüşmeleri sonucunda imzalar atılır. Uzlaşma sağlanamayan hak sahipleri belirlenerek kamulaştırma vb. alternatif yollara başvurulur. İlgili tapu işlemleri dikkatle ve hukuki danışmanlar yardımıyla takip edilir.

Uzlaşma

 

- Muvafakat senedinin hazırlanması

- Hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin gerçekleştirlmesi

- Hak sahiplerine muvafakat sözleşmelerinin imzalatılması

- Uzlaşmayan hak sahipleri ile ilgili "Uzlaşmama Tutanaklarının" hazırlanması

- Uzlaşma sağlanamaması durumunda kamulaştırılması gereken taşınmazların belirlenmesi ve kamulaştırma işlemlerinin başlatılması

- Mülkiyet devirlerinin yapılması ve gerekli tapu işlemlerinin yürütülmesi.

 

İletişim
Doğu Mah. Serdivan Sk. No:3 Pendik İstanbul

Tel: 0216 491 93 00

 

E-posta:  

cy@cengizyilmaz.com 

info@pendikmuhendislik.com

Konum