Kentsel Dönüşüm Modelleri

 

Tasarım ilkeleri, imar durumu, üst plan yaklaşımları, afet riski, sosyo-ekonomik durum vb. analizler yapıldıktan sonra hem yatırımcı, hem yerel yönetim, hem kamu, hem de hak sahiplerinin faydaları göz önüne alınarak adil bir model oluşturulur. 

Tasarım İlkeleri

 

- Afet risklerine yönelik stratejilerin oluşturulması

- Alana ait üst plan yaklaşımları ve hedeflerinin belirlenmesi

- Kent bütününe entegrerasyon, ulaşım, sosyal ve teknik altyapıya ait çözümün üretilmesi

- Alanın geleceğe ait vizyonunu belirleyecek politika, strateji, hedefleri ve proje amaçlarının belirlenmesi

- Analiz ve sentez paftaları ışığında arazi kullanımlarının belirlenmesi (Ticaret, turizm, konut vb.) .

Hak Sahipleri

 

- Hak sahipleri beklentileri ile proje amaçları karşılaştırılıp uzlaşma ilkelerinin belirenmesi

- Uzlaşma ilkelerine göre dönüşüm katsayılarının hesaplanması

- Yerel yönetimin öngöreceği sayıda alternatif uzlaşma modelinin oluşturulması

Yatırımcı

 

- En etkin ve verimli kullanım değer analizinin oluşturulması

- Projeye ait fizibilite ve maliyet raporunun oluşturulması.

İletişim
Doğu Mah. Serdivan Sk. No:3 Pendik İstanbul

Tel: 0216 491 93 00

 

E-posta:  

cy@cengizyilmaz.com 

info@pendikmuhendislik.com

Konum