Tasarım ve Kentsel Planlama

Altyapı, sosyo-ekonomik durum, ulaşım, kent bütünlüğü vb. konular ele alınarak alternatif kentsel tasarım çalışmaları oluşturulur. Alternatif tasarımlar arasından seçilen tasarım üzerine Mimari Avan Proje hazırlanır. Bu aşamada dağıtım listelerinde hak sahiplerinin proje bitiminde teslim alacağı taşınmazların yeri ve planı bellidir. 

Kentsel Planlama

 

- Belirlenen “Tasarım İlkeleri” doğrultusunda alanın doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özelliklerini tasarım kriteri olarak ele alan ve hedeflenen vizyon ve kimlik imajı çalışması ayrıntılarını içeren yapı, ulaşım, alan ve meydan düzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli alternatif “Kentsel Planlama” çalışmalarının yapılması

- Yapılar arası boşlukların tasarımını içeren ve uygulanabilirlik, sürdürebilirlilik ve maliyet gibi konularda çözüm öneren 1/1000 veya  1/500 ölçekli  alternatif  “Detay Kent Tasarımlarının” hazırlanması

- Alternatif “Kentsel Tasarım”  çalışmaları arasından uygulanacak ideal olanının belirlenmesi

- 1/1000 ölçekli 3 boyutlu “Kentsel Tasarım” maketinin hazırlanması

Mimari Avan Proje

 

- Uygulanacak olan “Kentsel Tasarım Projesi”ne ait hedeflenen kent imajını yansıtan alternatif mimari avan proje çalışmalarının hazırlanması

- Alternatif mimari avan proje arasında uygulanacak ideal olanının belirlenmesi

- 3 Boyutlu “Mimari Avan Proje” maketinin hazırlanması

Dağıtım Listeleri

 

'Mülkiyet Kimlik Kartları', 'Kıymet Takdir Raporları', 'Dönüşüm Modeli Teknik Raporu', 'Mimari Avan Projesi' bütüncül olarak analiz edilerek dağıtım listelerinin oluşturulması.

İletişim
Doğu Mah. Serdivan Sk. No:3 Pendik İstanbul

Tel: 0216 491 93 00

 

E-posta:  

cy@cengizyilmaz.com 

info@pendikmuhendislik.com

Konum