Kentsel Dönüşüm Hizmetlerimiz

Riskli alanlarda her ölçekli kentsel dönüşüm projelerinde tüm sürecin sorumluluğunu üstleniyoruz. Riskli alan ilanından inşa sürecine kadar, kentsel dönüşüm çözümlerimizi 5 ana faaliyet alanında gerçekleştiriyoruz;